Spojení těl - Romana Mazánková

Úsměv tvůj, dokáže rozsvítit mé oči, září a v srdci mne pálí, ten cit dokonalý, tělo mé se chvěje, ruka má se natahuje, chci se tě dotknout. Dotkni se i ty. Prošel jsi kolem mne, objal mne, srdce mi tlouklo, citem i touhou. Vzal si mne za ruku a odvedl si ke mne. Čekala jsem co dít se bude. Sedl jsi si a já k tobě. Dívám se - usmíváš se. Jsi nervozní ? Já dost. Proč mne nervozita svírá, tělo se mi třese a tělem mi proudí žár. Bereš mne kolem pasu, ruku mi dáš na tvář, hladíš mne s něhou neskutečnou, touhou neskrývanou. Nebráním se, toužím. Mé rty pálí a čekám zda políbíš je. Hudba hraje, nebo to slyší jen mé srdce? Ty se nakláníš a rty naše se spojí v polibek, jazykem zkoumáš ten můj, chvěji se a vzrušení mě ovládá, chci víc, nenasytně ochutnávám tvá ústa. Tvé ruce zkoumají mé tělo - nebráním se. Hladíš mne po šíjí a něžně ji líbáš, tělem mi prochází proud vzrušení, hlava se mi točí a nic víc než tebe nevnímám. Ruka tvá našla mé ňadro dotýkáš se a já cítím, jak mi tvrdnou bradavky, hořím touhou. Svlékáš sebe - svlékáš mne, jsme nazí a chvějeme se, jak kdyby se zastavil čas, jako by jsme byli sami dva, toužíme, uspokojujeme svou touhu po sobě. Přivinu se k tobě, hladím tvou hruď, ruka má bloudí po tvém těle a vidím, jak se vztyčila tvá mužná touha, ten nástroj co uspokojí to po čem tak dlouho toužíme. Prstem se ho dotýkám a cítím kapky rosy - vášně. Ty mne líbáš na rty, lalůčku mého ucha, na krku a postupuješ níž, cestuješ rty po mém těle, jak po známé krajině, kterou chceš navždy poznávat, po každé znovu.
 

  Jsi nedočkavý, přesto nespěcháš, užíváš si mne a já tebe. Tolik jsem toužila po tom to okamžiku co ve věčnost se změní. Hladíš mne po ňadrech a rty líbáš mé tvrdé bradavky, cítím vzrušení v mém klíně, mění se v potůček. Prstem kroužíš po mém břiše a líbáš mé rty, tvá ruka opatrně, pomalu zajede k mému klínu, ten se otevře, jak kniha nedočtená. Hladíš můj klín a hledáš to místo co v extázi mne promění, napínám své tělo, jak strunu na, kterou hraješ hudbu co miluji. Otáčíš se na mne, držíš mi ruce a líbáš, tvůj mužný nástroj, tak tvrdý vzrušením - vzpřímený, jak mohutný strom, nachází cestu k mému klínu, k potůčku touhy co v mocnou řeku proměníš, vnikáš do mne a já jen tiše vzdychnu. Ty pohyby, jsou, jak tanec, nebo pořád slyším hudbu co nehraje? Hraje v našem srdci, je to láska přeci. Cítím křeče a vztahy, přivádíš mne k vyvrcholení. Ještě pár pohybů a já cítím, v tvé tváři uvolnění, mé tělo tě přivedlo k orgasmu. Políbíš mne na rty, tvář a zašeptáš - miluji tě a děkuji, že jsi. Ano jsem, jsem tvá a dál být chci. Proč jsme jen tak dlouho na sebe čekali. Schoulím se ti do náruče, je mi krásně, jak anděly co našel svá křídla a může zas lítat. Teď se spojily dvě těla v jedno, dvě poloviny srdce, které už je celé. Už mi nic nechybí jen to nebe, kde budu mít jen tebe a ty mne, náš ráj. Tak řekni chceš být jen se mnou sám? Co to? Slyším tvé srdce, jak touží po věčnosti vedle mne, jen my dva a nikdo více. Můj smích a naše těla, naše láska věčná, nekonečná to je to co jsme chtěli, našli jsme se ...

                                                                                                                                     

© copyright

  © tvorba yorika